Pobierz darmowy ebook:

Pobierz darmowy e-book

FIZJOTERAPIA W ORTOPEDII, KARDIOCHIRUGII I GERIATRII. Wybrane zagadnienia”.

W środku znajdziesz m.in. następujące tematy:

  • obrazowanie w zakresie stawu skokowego i kości stępu
  • fizjoterapia wybranych schorzeń i urazów stopy i stawu skokowo-goleniowego
  • zaburzenia równowagi w wybranych jednostkach ortopedycznych
  • terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządów ruchu
  • fizjoterapia w kardiochirurgii
  • rehabilitacja chorych z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii
  • otępienie
  • terapia zajęciowa w geriatrii

Wypełnij formularz

    Polityka prywatności